Profiel
Biografie
Publicaties
Speeches
Interviews
Equitas
Pers
Contact
Profiel
Willem Stevens
mr Willem F.C. Stevens
mr Willem F.C. Stevens
 
 
 

Welkom op de website van Willem Stevens

Onafhankelijk adviseur voor juridische, fiscale en corporate governance vraagstukken en (fiscaal) mediator.

Willem Stevens is advocaat en belastingkundige.

Mr W.F.C. Stevens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: belastingrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te halen.

Hij is toezichthouder en bestuurder.

Toezichthouder
Harvard Law School Association of Europe, governor.

Bestuurder
Stichting VEROZ, kenniscentrum ter bevordering van Innovatie en Ondernemerschap in de zorg (voorzitter), Pasman Stichting (voorzitter).

Raad van Advies
Ivy Circle Netherlands (voorzitter).   

Andere functies
Willem Stevens is lid (directeur) van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
Hij is mede-oprichter en lid van de Fiscale commissie van het CDA.

Lidmaatschappen
Nederlandse Orde van Advocaten
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Vereniging voor Fiscale Mediation

Opleiding
Rechten (Master of Laws), Harvard Law School te Cambridge, Mass, USA
Diploma Rijksbelastingacademie te Rotterdam
Meester in de Rechten, Rijksuniversiteit Leiden

Publicaties, speeches en interviews
Een samenvatting van publicaties, speeches en interviews is opgenomen in deze website.

   
 
   
© 2010 - Lucie Vijverberg