Profiel
Biografie
Publicaties
Speeches
Interviews
Equitas
Pers
Contact
Profiel
Willem Stevens
mr Willem F.C. Stevens
mr Willem F.C. Stevens
 
 

Biografie

Overheidscommissies


Raad van Advies Nieuwe Aanbestedingswet, voorzitter, Ministerie van Economische Zaken (2008/09)

Commissie Onderzoek Effecten Marktwerking, Ministerie van Economische Zaken (2007/08)

Commissie Fundamentele Verkenningen Transportbelemmeringen (Commissie Noordzij), Ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken (2007/08),
Rapport: “Weg belemmeringen; van red tape naar red carpet”

Commissie Vergroening/Variabilisatie, voorzitter, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, voorzitter (2000/01)
Rapport: “De juiste rekening op de juiste plaats”

Commissie voor de Belastingherziening (Commissie Stevens), voorzitter (1990/91)
Rapport: “Graag of niet”

Commissie tot vereenvoudiging van de loon- en inkomstenbelasting (Commissie Oort), (1985/86)
Rapport: “Zicht op eenvoud”

Commissie voor de evaluatie van de investeringsregeling scheepvaart (Commissie Wijnolst), Ministerie van Verkeer & Waterstaat (1989),
Rapport: “IPZ-Investeringsregeling Zeescheepvaart, evaluatie en vooruitblik”


Vorige functies | Biografie | Rankings