Profiel
Biografie
Publicaties
Speeches
Interviews
Equitas
Pers
Contact
Profiel
Willem Stevens
mr Willem F.C. Stevens
mr Willem F.C. Stevens
 
 

Biografie

Willem Stevens volgde de opleiding tot belastinginspecteur aan de Rijksbelastingacademie te Rotterdam en studeerde tegelijkertijd rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij behaalde zijn Master of Laws degree aan de Harvard Law School, Cambridge USA.

Na kort werkzaam te zijn geweest bij de Belastingdienst als adjunct-inspecteur van ’s Rijksbelastingen, koos hij voor de bedrijfsadvocatuur. Hij associeerde zich met mr. Caron onder de naam Caron & Stevens. Hij was in Nederland de grondlegger van de “fiscale advocatuur”, de geïntegreerde praktijk van advocaten en fiscalisten onder één dak. Tot die tijd was de fiscaliteit het uitsluitend domein van accountants en belastingadviseurs. Inmiddels hebben alle grote in Nederland gevestigde advocatenkantoren een fiscale praktijk opgebouwd.

Caron & Stevens werd eerste Nederlandse advocatenkantoor, dat “avant la lettre” een internationale partnership aanging met de internationale advocatenmaatschap Baker & McKenzie (Chicago). Willem Stevens fungeerde als lid van de global executive committee en van de global policy committee van Baker & McKenzie. Van 1993 tot 1996 was hij voorzitter van de European regional council van Baker & McKenzie. In 2002 nam hij als senior partner afscheid. Van 2002 tot 2006 fungeerde hij als senior counsel bij Baker & McKenzie Amsterdam B.V., waar thans circa 300 advocaten, fiscalisten, notarissen, economen en staf werkzaam zijn. Baker & McKenzie is één van de grootste internationale advocatenkantoren ter wereld met 77 kantoren in 47 landen.

Willem Stevens verkreeg buiten kantoor bekendheid door zijn betrokkenheid bij de belastinghervorming in Nederland. Hij was lid van de Commissie Oort voor de hervorming van de inkomstenbelasting en voorzitter van de Commissie Stevens voor de belastingherziening Gedurende 12 jaar was hij lid van de Eerste Kamer (CDA), waarin hij o.m. fungeerde als voorzitter van de Commissie Financiën en als woordvoerder fiscale zaken voor het CDA. Hij is mede-oprichter en lid van de fiscale adviescommissie van het CDA en als zodanig nog steeds nauw betrokken bij dit immer actuele onderwerp.

Willem Stevens is advocaat en belastingkundige en lid van de Amsterdamse Balie. Hij is onafhankelijk adviseur voor juridische, fiscale en corporate governance vraagstukken en fungeert als (fiscaal) mediator. Hij is commissaris bij AZL N.V. Hij is voorzitter van de Stichting VEROZ, een platform voor Ondernemerschap en innovatie in de zorg en voorzitter van de Pasman Stichting. Hij is lid van de Raad van Advies van Ivy Circle Netherlands en Stichting ArtZuid.

Gedurende zijn praktijk als senior partner van het kantoor en daarna vervulde Stevens bestuurlijke en toezichthoudende functies in de profit en non-profit sector. Hij was landelijk voorzitter van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Hij was voorzitter van de World Trade Center Association Amsterdam en vice-chairman van de American Chamber of Commerce. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht van het onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Hij was de eerste voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Amsterdam Partners, een public private partnership voor de promotie van de regio Amsterdam in het buitenland (die het motto “I Amsterdam” lanceerde).

Willem Stevens is ook actief in de maatschappelijke en de culturele sector. Hij is lid (directeur) van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Diabetes Onderzoek Nederland. Hij was voorzitter van het Genootschap Amsterdams Historisch Museum en vice-voorzitter van de Stichting Het Concertgebouw Fonds.

Hij was oprichter van de Harvard Law School Association of Europe (HLSAE), een vereniging voor alle in Europa wonende en werkzame alumni van de Harvard Law School. Hij is thans lid van de Board of Governors van HLSAE.

Willem Stevens heeft gepubliceerd in juridische en fiscale publicaties en vakbladen alsmede in de landelijke financiële pers. Hij is co-auteur van rapporten van overheidscommissies. Hij is experience partner bij Hemingway Tomorrow's Governance. Hij is veelvuldig opgetreden als spreker op seminars en andere fora over belastinghervorming en corporate governance.

In 1994 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in 2003 tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.


Overheidscommissies | Vorige functies | Rankings